FAQ

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA (FAQ)

1. Na koji način pomažete novom korisniku da se navikne na dom i kako prevazići eventualni strah i/ili otpor i želju da se vrati svojoj kući?

Naš tim na čelu sa socijanim radnikom će nakon obavljenog prijema preuzeti brigu o smještaju novog korisnika i nastojati u najkraćem roku da novog korisnika uključi i adaptira na život u Domu. Tu spada i ostvarivanje kontakta i upoznavanje sa ostalim korisnicima Doma, te upoznavanje dnevnog rasporeda i svakodnevnih aktivnosti. Naše ljubazno osoblje svakom korisniku stoji na raspolaganju i nastoji svojim srdačnim pristupom što više olakšati i ubrzati proces privikavanja na Dom.

2. Da li primate dementne osobe i na koji način se brinete o ovakvim korisnicima?

Naš Dom je u potpunosti opremljen za njegu i brigu o dementnim osobama. Podrazumijeva se da dementni korisnici moraju imati propisanu odgovarajuću medikamentoznu terapiju. Ukoliko su korisnici i pored terapije agresivni te ugrožavaju i krše pravila i kućni red Doma, ima im se za pravo otkazati smještaj.

3. Na koji način se brinete o nepokretnim korisnicima?

Svi nepokretni bolesnici se podižu u kolica na dnevnoj osnovi i provode vrijeme u dnevnom boravku gdje se druže sa ostalim korisnicima. Obzirom da Dom posjeduje i vanjsku terasu kao i odlično uređen zeleni prostor oko doma sa uređenim stazama za šetnju, korisnici mogu svakodnevno uz pratnju našeg osoblja, u kolicima uživati u prirodi.

4. Šta ako korisnik odbija da jede ili nije u mogućnosti da se sam hrani?

Svaki korisnik koji iz nekog razloga nije u mogućnosti da uzima hranu, biti će nahranjen uz pomoć našeg osoblja, a po potrebi se hrana i pasira za osobe sa otežanim gutanjem.

5. Ko sve učestvuje i realizira proces njege i zdravstvene zaštite u Domu?

Naš tim se sastoji od iskusnih medicinskih sestara/tehničara, fizioterapeuta, njegovateljica, socijalnog radnika, kuhara, higijeničara, a Dom ima i zaključene ugovore s vrhunskim ljekarima iz sljedećih oblasti medicine: Neurolog, Neuropsihijatar, Ortoped, Fizijatar, te specijalista Opće medicine i akupunkture.

Naš stručni tim aktivno prati stanje i promjene za svakog korisnika i adekvatno postupa. U slučaju da nastupe za život opasne promjene u vidu moždanog ili srčanog udara ili ostalih stanja koje su opasne po  život, naš tim poziva Hitnu medicinsku pomoć koja zatim preuzima brigu o korisniku.

Ukoliko odlučite da je Dom Paradise pravo mjesto za vaše bližnje, informišite se o postupku prijema.