Rehabilitiacijski tretmani - Kompletna podrška
Život u Domu namijenjen je starijim odraslim osobama koje cijene svoju neovisnost, ali im je potrebna određena podrška u svakodnevnim aktivnostima, a sve pod stručnim nadzorom našeg tima za 24-satnu njegu, osiguravamo raznovrsni raspored događaja iz kojih se našim korisnicima osigurava kvalitetan i cjelovit dan, upotpunjen sa fizikalnom, radno-okupacionom terapijom,